Hjemmepleje

​Borgere der ønsker at flytte ind i en seniorbolig forventes ved indflytning at være selvhjulpne, dog kan der ydes hjemmehjælp til rengøring og tøjvask, såfremt der visiteres til det. Rudersdal kommune bevillingsenhed skal kontaktes for mere information.

        www.lionsparkbirkerød.dk // CVR: 33693311 // Bregnerødvej 83 // 3460 Birkerød​ //  Tlf: 46 11 26 01 // E-mail: lions.park.birkerod@mail.dk