Hjemmepleje

​Borgere der ønsker at flytte ind i en seniorbolig forventes ved indflytning at være selvhjulpne, dog kan der ydes hjemmehjælp til rengøring og tøjvask, såfremt der visiteres til det. Lions Park Birkerød har sin egen hjemmeplejegruppe, der er godkendt som privat leverandør i Rudersdal kommune.

Personalet er ansat af Lions Park Birkerød, og arbejder tæt sammen med kommunens bevillingsenhed, der visiterer til alle former for hjemmehjælp samt samarbejde med de sagsbehandlende ergoterapeuter omkring bevillingen af hjælpemidler.

        www.lionsparkbirkerød.dk // CVR: 33693311 // Bregnerødvej 83 // 3460 Birkerød​ //  Tlf: 46 11 26 01 // E-mail: lions.park.birkerod@mail.dk