Beboerråd​

​Seniorboligerne består af 100 lejligheder, derfor er der også et beboerråd. Rådet består pt. af 5 medlemmer, 1 suppleant og revisor. Formanden for beboerrådet deltager i møder med Lions Park Birkerøds bestyrelse 4 gange om året. Vi har taleret, men ingen stemmeret. Vi har vores eget punkt på dagsordenen og når stort set til enighed med bestyrelsen hver gang.

Beboerrådet arrangerer foredrag, julemiddag, musikcafeer, banko og undervisning pt. i IT ved Ældresagen.

1 gang om året afholdes beboermøde, hvor Lions Park Birkerøds formand og administrator er til stede. Formand aflægger beretning om beboerrådets arbejde. Her kan beboerne fremføre deres synspunkter.

Beboerrådet søger hvert år Rudersdal Kommune om tilskud til frivilligt socialt arbejde og har hvert år modtaget et beløb til vores aktiviteter.

Vi holder en del arrangementer sammen med plejecentret.

Formand

Medlem

Suppleant

Revisor​

​Marianne Hansen E 8

​Jørgen Petersen D 104

Poul Nedenskov D 9

Gertrud Wandall B 107

        www.lionsparkbirkerød.dk // CVR: 33693311 // Bregnerødvej 83 // 3460 Birkerød​ //  Tlf: 46 11 26 01 // E-mail: lions.park.birkerod@mail.dk