Seniorboliger

Lions Park er en selvejende institution, som blev stiftet på initiativ af Lions Club Birkerød. Institutionen ledes af en bestyrelse på 5 personer, hvoraf 3 er udpeget af Lions Club Birkerød og 2 af Rudersdal Kommune. Vedtægterne er godkendt af Rudersdal Kommune, der også skal godkende regnskaber og boligernes husleje.

Bebyggelsen har en boligafdeling (benævnt seniorboligerne) og en plejeafdeling. Seniorboligerne er et tilbud til raske ældre, da boligerne hverken er beregnet eller indrettet til beboere med konstant plejebehov. Det er derfor en betingelse for at opnå en seniorbolig, at man er selvhjulpen ved indflytningen. Når man får tilbudt en lejlighed, skal man derfor først godkendes af en sygeplejerske, før der kan indgås lejekontrakt.

Plejeafdelingen derimod, er kun til personer med konstant plejebehov. Som beboer i seniorboligerne har man ingen fortrinsret til boligerne i plejeafdelingen. Det er alene Rudersdal Kommune, der beslutter, hvem der skal tilbydes at flytte ind i plejeafdelingen.

Lions Parks Seniorboliger er fortrinsvist for borgere, der har bopæl i Rudersdal Kommune, dog kan borgere udenfor kommunen også komme i betragtning, hvis der i perioder ikke er ansøgere fra Rudersdal Kommune på ventelisten.

Boligafdelingen består af 100 seniorboliger, og er et enestående tilbud til ældre, der for eksempel ikke længere har energi til at passe hus og have eller måske bare vil slippe for at lave mad hver dag. Udover at man har sin egen lejlighed, kan man således spise i restauranten og i tilfælde af sygdom, kan maden blive bragt.

Trafikalt er Lions Park velplaceret, der er 10 minutters gang til S-toget, og i øvrigt er der 2 buslinjer med stoppested lige udenfor Lions Park.

Seniorboligerne er fordelt på 5 boligblokke, der alle har elevator. Lejlighederne vender enten mod øst eller mod vest. Boligernes fordeling er følgende:

Antal

Type

Vær​

m2​

Beliggenhed

2​

A

3​

77,61​

​Blok A, vender mod øst, en i stuen og en på 1. sal​

2​

B​

3​

69,77​

​Blok E, vender mod vest, begge i stueetagen​

94​

C​

2​

58,15​

​Blok A-E, mod øst eller vest, i stuen eller på 1. sal​

2​

D​

1​

45,57​

​Blok E, vender mod vest, begge i stueetag

87​Alle lejligheder har badeværelse og et lille køkken. Lejlighederne i stuen har en lille have, mens lejlighederne på 1. sal har altan. Der er fælles pulterrum i kælderen med ca. 1 m² reolplads til hver lejlighed. Alle lejligheder har kaldesystem direkte til plejeafdelingen til brug for akut hjælp.

Seniorboligerne er oprindeligt opført med offentlig støtte som lette kollektivboliger. Det betyder, at huslejen skal dække udgifter til boligernes drift, herunder også udgifter til vedligeholdelse, fornyelse, afskrivning og finansiering. Der kan opnås boligstøtte for beboerne i lejlighederne efter samme regler som for alle andre lejeboliger.

Beboerne er naturligvis meget velkomne til at bruge bebyggelsens fælles faciliteter. Der er reception med kiosk, opholdsstue, restaurant og selskabslokaler. I aktivitetscenteret er der ergoterapi, fysioterapi, motionsafdeling, bibliotek og frisørsalon.

Lions Parks daglige drift forestås af advokat Jens Bygum Knudsen, Vesterbrogade 28, 1. th., 1620 København V, der er institutionens forretningsfører. For nærmere oplysning om leje, indskud, ventelister m.v. kontaktes Michele Guldberg på telefon 69 16 40 10 (kl. 10-15) e-mail: mfg@bjfadvokater.dk, eller ved direkte henvendelse til Lions Park på telefon 46 11 26 01 (kl. 10-13).

        www.lionsparkbirkerød.dk // CVR: 33693311 // Bregnerødvej 83 // 3460 Birkerød​ //  Tlf: 46 11 26 01 // E-mail: lions.park.birkerod@mail.dk