Minder og Madglæde

​​Projekt "Minder og Madglæde" starter på plejehjemmet Lions Park Birkerød.

Souschef Lene Ullmann og Fundraiser Sarah Børresen har ansøgt om 527.000 kr fra køkkenpuljen i Sundheds- og ældreministeriet. Idag fik vi JA og skal etablere et nyt køkken på vores demensafdeling. Det bli'r godt!

Vi skal have et køkken der:

- kan bruges af beboere med fysiske begrænsninger.

- er åbent og fungerer som et naturligt samlingspunkt i hverdagen.

- stimulerer sanserne.

- giver mulighed for meningsfuld aktivitet

(og meget mere 😊)


        www.lionsparkbirkerød.dk // CVR: 33693311 // Bregnerødvej 83 // 3460 Birkerød​ //  Tlf: 46 11 26 01 // E-mail: lions.park.birkerod@mail.dk