Vision

Lions Park Birkerød er plejehjemmet, hvor alle er medvirkende til det gode liv. Plejehjemmet hvor hver dag leves aktivt, lærerigt og i nuet, omgivet af sjæl og hjertevarme.

 • Leve aktivt – der skabes liv i huset , hvor passive deltagere også betragtes som aktive
 • Leve lærerigt – vi tænker i ressourcer og muligheder og alle vil betragte sig selv som medvirkende til det gode liv
 • Plejehjem – vi stræber efter at beboerne føler sig hjemme
 • Sjæl og hjertevarme – at føle sig set og hørt
 • At leve – vi lever livet, mens vi lever

Værdier

Anerkendelse og respekt

forstås ved at:

 • respektere forskellighed i forhold til køn, alder, uddannelse, livshistorie og nationalitet.
 • give og modtage ros og påskønnelse
 • have respekt for sig selv
 • vise tillid, stole på hinanden
 • holde fast i aftaler og respektere, at alle har brug for koncentration og fordybelse

Tværfagligt samarbejde og loyalitet

forstås ved at:

 • undre sig, spørge, lytte, forstå
 • vise åbenhed over for forskellige faglige indfaldsvinkler
 • være fleksibel
 • tage ansvar for fælles beslutninger og egne handlinger

Omstillingsparathed og faglig udvikling

forstås ved at:

 • deltage i kvalitetsudvikling
 • være indstillet på personlig og faglig udvikling
 • se muligheder i stedet for begrænsninger
 • være indstillet på at modtage viden og give viden til andre

Empati og nærvær

forstås ved at:

 • være til stede med opmærksomhed, faglighed og hjerte

Positivt arbejdsmiljø

forstås ved at:

 • der sættes pris på godt humør og humor
 • hjælpe hinanden
 • kunne glæde sig med hinanden
 • have fokus på gode oplevelser
 • dele gode historier med hinanden

        www.lionsparkbirkerød.dk // CVR: 33693311 // Bregnerødvej 83 // 3460 Birkerød​ //  Tlf: 46 11 26 01 // E-mail: lions.park.birkerod@mail.dk