Tilsyn

Lions Park Birkerød, er som alle andre plejehjem omfattet af årlige anmeldte og uanmeldte tilsyn. Tilsynene er dels fra den tilsynsførende sygeplejerske fra Rudersdal Kommune, dels fra embedslægeinstitutionen.

Derudover kommer seniorer fra ældrerådet i kommunen på madsmagning, hvor mad og stemning i afdelingerne vurderes.

Arbejdstilsynet kommer også på tilsyn og her er fokus på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

Klik på link for at se tilsynet

        www.lionsparkbirkerød.dk // CVR: 33693311 // Bregnerødvej 83 // 3460 Birkerød​ //  Tlf: 46 11 26 01 // E-mail: lions.park.birkerod@mail.dk