​Beboer- og pårørenderåd

Rådet fungerer som et forum for dialog mellem Lions Park og beboerne/de pårørende om tilrettelæggelsen af hverdagen for de beboere på plejehjemmet, der modtager serviceydelser fra stedet. Der vælges 4-6 beboere og/eller pårørende til rådet. Det tilstræbes at alle afdelinger er repræsenteret i rådet. Hver beboer kan kun være repræsenteret med ét medlem. Rådet består desuden af en repræsentant fra Ældrerådet samt plejehjemsleder og en medarbejderrepræsentant. Der afholdes møde en gang i kvartalet samt efter behov, dog således at to af møderne erstattes af et stormøde for alle beboere og pårørende.

Beboer- og pårørenderådets medlemmer:

Plejehjemslederen 

Repræsentant fra Ældrerådet Birgith Warnke

Pårørende Hanne Iftikhar

Beboer Knud Andersen

Pårørende Kirsten Yding Jørgensen

Pårørende Vibeke Krogh

        www.lionsparkbirkerød.dk // CVR: 33693311 // Bregnerødvej 83 // 3460 Birkerød​ //  Tlf: 46 11 26 01 // E-mail: lions.park.birkerod@mail.dk