​Kontaktinfo - Aktivitetscenter

Ledende ergoterapeut Annie Petersen

annp@rudersdal.dk

Tlf: 46 11 26 05

        www.lionsparkbirkerød.dk // CVR: 33693311 // Bregnerødvej 83 // 3460 Birkerød​ //  Tlf: 46 11 26 01 // E-mail: lions.park.birkerod@mail.dk