​Traditioner

  • Bruncharrangementer for seniorboligernes beboere og gæster.
  • Påskefrokost
  • Sommerfest for beboere i seniorboligerne og beboerne på plejehjemmet.
  • Mortens Aften for seniorboligernes beboere og gæster.
  • Julefest for plejehjemmets beboere og deres pårørende.
  • Diverse arrangementer afholdt af seniorboligernes beboerråd (fx foredrag, bankospil, Skt. Hans fest og julefest)
  • Diverse arrangementer afholdt af aktivitetscentret for beboer på plejehjem, seniorer, pårørende og personale (fx oktoberfest, musikcafe)

        www.lionsparkbirkerød.dk // CVR: 33693311 // Bregnerødvej 83 // 3460 Birkerød​ //  Tlf: 46 11 26 01 // E-mail: lions.park.birkerod@mail.dk