​Træning

Fysioterapeutisk træning er yderst værdifuldt for det enkelte menneske, idet det bidrager til øget velvære, mere glæde, øget muskelstyrke og smidighed. Generelt styrker fysisk træning til en bedre hverdag med mere overskud.

For plejehjembeboere skal man kontakte plejecentret direkte, da det er Rudersdal Kommune som driver dette.

For seniorerne er der holdtræning hver tirsdag og fredag fra 15.00 – 15.45.

Derudover kan alle selvtræne, uden for holdtiderne. Fysioterapien har åben fra morgen til aften. Følgende muligheder er til stede:

Kondicykler, stepmaskine, håndvægte, balancebræt, ribber og bolde.

Derfor er træning vigtig for gamle.

Aktiviteter er bl.a. sansestimulation

Det gør en i bedre stand til at deltage i aktiviteter

Det bevarer styrke og smidighed

Det giver mere energi og vågenhed

Det mindsker risiko for depression

Det øger selvhjulpenhed og mindsker afhængighed af andre

Det giver GLÆDE – vi skal leve mens vi lever.

        www.lionsparkbirkerød.dk // CVR: 33693311 // Bregnerødvej 83 // 3460 Birkerød​ //  Tlf: 46 11 26 01 // E-mail: lions.park.birkerod@mail.dk