Ergoterapi

I ergoterapi anvendes meningsfulde aktiviteter som middel til at fremme sundhed, forebygge aktivitetstab samt vedligeholde og udvikle aktivitetsformåen.

Ergoterapi på Lions Park Birkerød betyder at vi arbejder med

  • Vedligeholdelse af beboere og seniorers færdigheder
  • Tilpasning af aktiviteten, således at den stimulerer borgeren bedst mulig og bringer glæde.
  • Vurdering af behov for hjælpemidler
  • Forebyggelse, således at kroppen holdes i bedst mulig funktion.
  • Får øje på individuelle psykiske, fysiske eller sociale muligheder og ressourcer
  • At arrangere koncerter, bankospil og fester i forbindelse med højtider.

        www.lionsparkbirkerød.dk // CVR: 33693311 // Bregnerødvej 83 // 3460 Birkerød​ //  Tlf: 46 11 26 01 // E-mail: lions.park.birkerod@mail.dk