Aktivitetscenter​

Rudersdal kommune driver plejecentret, hvorfor plejecentret skal kontaktes direkte for oplysning af aktiviteter.

        www.lionsparkbirkerød.dk // CVR: 33693311 // Bregnerødvej 83 // 3460 Birkerød​ //  Tlf: 46 11 26 01 // E-mail: lions.park.birkerod@mail.dk