​Bruger-pårørenderåd

Rådet fungerer som et forum for dialog mellem Lions Park og brugerne/de pårørende om tilrettelæggelsen af hverdagen for de beboere på plejehjemmet, der modtager serviceydelser fra stedet. Der vælges 4-6 beboere og/eller pårørende til rådet. Hver beboer kan kun være repræsenteret med et medlem. Rådet består desuden af en repræsentant fra Ældrerådet samt plejehjemsleder og en medarbejderrepræsentant. Der afholdes møde en gang i kvartalet samt efter behov, dog således at det ene møde erstattes af et stormøde for alle beboere og pårørende.

Bruger-pårørenderådets medlemmer:

Plejehjemsleder Charlotte Bakke

Repræsentant fra Ældrerådet Birgith Warnke

Pårørende Inga Steen Jensen

Pårørende Hanne Iftikhar

Pårørende Hanne Mikkelgaard

Beboer Knud Andersen

Beboer Henning Nygaard

        www.lionsparkbirkerød.dk // CVR: 33693311 // Bregnerødvej 83 // 3460 Birkerød​ //  Tlf: 46 11 26 00 // E-mail: lions.park.birkerod@mail.dk